top of page
IMG_7625.JPG

High in Cholesterol

NO APPROVED THERAPEUTIC CLAIMS

MAHALAGANG PAALALA: ANG FIBERHEALTH AY HINDI GAMOT AT HINDI DAPAT GAMITING PANGGAMOT SA ANUMANG URI NG SAKIT

Other Information about Cholesterol Level

Mataas na CHOLESTEROL - Gaano ka kadalas nagche-check ng kolesterol mo?
Dahil sa abalang iskedyul ng maraming Pilipino ngayon, napakahirap magkaroon o magpanatili ng isang mahusay na diyeta. Dahil sa dami ng pang araw-araw na gawain, karamihan ay nakasanayan nang kumain ng fastfood, o mga ready-to-eat anupa’t hindi nagbibigay pansin sa dami ng kolesterol ng mga pagkaing ito. Nakalulungkot, karaniwan na ito sa maraming kababayan natin.
 
Ang mga pagkaing mayaman sa Soluble Fiber ay napatunayan nang epektibong pantulong upang ilabas ang di-kinakailangang kolesterol. Kapag ang Soluble Fiber ay umabot sa ating bituka, ito ay kumakapit sa kolesterol at inilalabas ito sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-dumi.
 
Ang Fiberhealth ay isang produktong mayaman sa Soluble Fiber na makatutulong sa iyo upang ilabas ang hindi kinakailangang kolesterol at nag-iiwan sa iyo ng isang malinis at malusog na bituka. Labanan natin ang kolesterol!
 
Ang FiberHealth ay kaagapay mo sa pag-aalaga at pagpapanatili ng isang malinis at malusog na bituka.

Order Now!

Shopee-Logo-2015.png
mercury.png

Call/SMS
(02)8808-1144 /  0928-850-5050

240452425_1537076379958773_3228765346197313155_n.jpeg
bottom of page